जनप्रतिनिधि

२२ पालिकाले अझै ल्याउन सकेनन् बजेट !

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तसम्म स्थानीय तहले गाउँ तथा नगरसभाबाट बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।