नि:शुल्क कक्षा संचालन हुने सम्बन्धी किस्पाङ गाउँपालिकाको सूचना !