परिवर्तन

तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने बागमती प्रदेशको निर्णय

बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल भाषालाई प्रदेशको कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको छ ।