समाज

सार्वजनिक यातायतमा आरक्षण सिटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरुलाइ पत्राचार !

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायतका साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्याएको आरक्षण सिटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न देशभरका स्थानीय तहहरुलाइ पत्राचार गरेको छ ।

ताजा अपडेट