केन्द्र प्रदेश

अस्पताल र विद्यालयमा ५० प्रतिशत इन्टरनेट सहुलियत दिने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालमा इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने भएको छ ।